Category: Góc nhìn

Chia sẻ bài viết về các vấn đề xã hội

Góc nhìn

Tha thứ!

Có lần vợ hỏi: “Nếu em làm điều gì sai, chồng sẽ luôn sẵn sàng tha thứ chứ?”. Tôi thẳng thắn trả …