Góc nhìn Cấu trúc dữ liệu

Chuẩn hóa có cần phải học?

Tự nhiên ngớ người ra vì mình cũng bị cuốn vào cuộc tranh luận không có hồi kết trên một diễn đàn tin học về vấn đề “chuẩn hóa cơ sở dữ liệu”

NF1, NF2, NF3 rồi Boyce-Codd??? Liệu nó có thực sự cần thiết? Có cần phải học?

Sự thật là nó cũng giống tất cả các lĩnh vực khác, thường quy chuẩn sinh ra chỉ để đáp ứng và nâng cao hiệu quả cho đa phần các bài toán mà nó được áp dụng, nhưng không phải tất cả. Bạn muốn phá chuẩn?

Muốn phá chuẩn thì phải biết thế nào là “chuẩn” đã, chuẩn còn không biết nhưng muối chơi ngông thì chỉ giống như hồi bé tôi cầm cái kiếm bằng tre ra chém cây chuối xong cảm thấy như thể mình có “võ công thượng thừa” vậy 😀

Chỉ có người hiểu chuẩn mới có tư cách nói chuyện phá chuẩn, còn không biết mà chơi ngông thì gọi là “đâm chọt lung tung”