Tự sự

Có những điều

Dọn nhà rồi tìm thấy những thứ đã cất giữ từ rất lâu, vui quá!

Có những điều cũ kỹ
Trót ghi dấu vào tim
Dẫu chẳng cố kiếm tìm
Vẫn đong đầy tình ý

Có những điều phi lý
Khó định nghĩa thành lời
Giữa sóng gió đầy vơi
Hai chúng ta sáng tỏ

Có những điều bé nhỏ
Ngỡ đã quên thủa nào
Rồi đến một lúc nao
Chợt về đầy thương nhớ

Có bài thơ dang dở
Chẳng viết đủ tin yêu
Và cũng có những điều
Không lời, đôi ta hiểu!